• Potencia:100W
  • Impedancia:8Ω
  • Resposta:2KHz-20KHz
  • Diafragma:Aluminio
  • Diametro:95mm
  • Modelo: CSR SP25-11
  • Codigo: 3525