• Tweeter TW 402
  • Potencia: 75W (RMS)
  • Potencia: 150W (maxima)
  • Tamanho: 8 3/4″ x 2 5/8″
  • Modelo: TW 402
  • Codigo: 3508