• Tweeter TW 414
  • Frequencia: 5KHz ~20KHz
  • Potencia: 150W (maxima)
  • Diametro: 38mm
  • Modelo: TW 414
  • Codigo: 3514